Pokaż/Ukryj opcje strony

Zwroty produktów

1. Odbiorca indywidualny może dokonać zwrotu wartości kolekcjonerskich, zakupionych w sklepie internetowym, w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia przesyłką kurierską lub odbioru w oddziale okręgowym NBP w Warszawie.

2. Zwrot wartości kolekcjonerskich następuje na koszt klienta na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Sklep internetowy", w drodze przesyłki pocztowej lub kurierskiej; NBP zwraca koszt przesyłki zgodnie z ust. 3 i 4.

3. Zwrot wartości kolekcjonerskich dostarczonych w drodze przesyłki kurierskiej następuje w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach bezpiecznych, wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. NBP, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia dostarczenia wartości kolekcjonerskich na adres podany w ust. 2, zwróci równowartość należnej kwoty, wraz z kosztami przesyłki:

          1)         przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub

          2)         na rachunek karty, którą dokonano płatności.

4.       Zwrot wartości kolekcjonerskich odebranych w oddziale okręgowym NBP w Warszawie następuje wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. NBP, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia dostarczenia wartości kolekcjonerskich na adres podany w ust. 2, zwróci równowartość należnej kwoty:

          1)         przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub

          2)         na rachunek karty, którą dokonano płatności, lub

          3)         w formie gotówki w oddziale okręgowym w Warszawie.  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.