Zwroty produktów

1. Odbiorca indywidualny może dokonać zwrotu wartości kolekcjonerskich, zakupionych w sklepie internetowym, w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia przesyłką kurierską lub odbioru w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie.
2. Zwrot wartości kolekcjonerskich następuje na koszt klienta na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Sklep internetowy”, w drodze przesyłki pocztowej lub kurierskiej; NBP zwraca koszt przesyłki zgodnie z ust. 3 i 4.
3. Zwrot wartości kolekcjonerskich dostarczonych w drodze przesyłki kurierskiej następuje w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach bezpiecznych wraz z paragonem fiskalnym. NBP, w terminie 14 dni operacyjnych, od dnia dostarczenia wartości kolekcjonerskich na adres podany w ust. 2:

1) zwróci równowartość należnej kwoty wraz z kosztami przesyłki:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub
b) na rachunek karty, którą dokonano płatności;

2) prześle na wskazany przez klienta adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej fakturę korygującą w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura VAT.

4. Zwrot wartości kolekcjonerskich odebranych w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie następuje wraz z paragonem fiskalnym. NBP, w terminie 14 dni operacyjnych od dnia odbioru wartości kolekcjonerskich:

1) zwróci równowartość należnej kwoty:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub
b) na rachunek karty, którą dokonano płatności, lub
c) w formie gotówki w Oddziale Okręgowym NBP w Warszawie;

2) prześle na wskazany przez klienta adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej fakturę korygującą w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym zakup jest faktura VAT.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.