Pokaż/Ukryj opcje strony

Strona główna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w tym tygodniu planuje wdrożenie nowego sklepu internetowego Kolekcjoner. 

W celu uniknięcia problemów z działaniem sklepu zalecamy korzystanie z podanych poniżej wersji przeglądarek:

  1. Google Chrome - wersja poprzednia i najnowsza,
  2. Mozilla Firefox - wersja poprzednia i najnowsza,
  3. Internet Explorer - od wersji 11,
  4. Microsoft Edge,
  5. Safari,
  6. Opera.

W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych zalecamy wykorzystywanie najnowszych, udostępnionych przez producentów wersji przeglądarek.

Adres nowego sklepu internetowego pozostanie bez zmian. Logowanie do sklepu internetowego będzie możliwe za pomocą dotychczasowego loginu, po zmianie hasła. Jednocześnie informujemy, że po wdrożeniu nowego sklepu internetowego Kolekcjoner nastąpi zmiana numerów rachunków bankowych, na które należy dokonywać płatności za zamówione wartości kolekcjonerskie (przy realizacji płatności za pośrednictwem przelewu bankowego). Sklep internetowy zachowa dotychczasową funkcjonalność przy jednoczesnym odświeżeniu szaty graficznej.

Sklep internetowy Kolekcjoner

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zamieszczoną informacją w Planie emisji wartości kolekcjonerskich oraz monet okolicznościowych na 2021 r.  termin udostępnienia do sprzedaży monet Polska Reprezentacja Olimpijska Tokio 2020 planowany jest na 6 sierpnia br. Zmiana terminów wynikała z oczekiwania na ostateczne potwierdzenie terminu Igrzysk Olimpijskich, w związku z panującą pandemią.

Sklep internetowy Kolekcjoner

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 8 lipca br. wyemitował srebrną monetę o nominale 50 zł Wrocław - mała ojczyzna. 

Na rewersie centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, zakończonej nieregularnie dwie postacie: z lewej strony patrona Wrocławia, dominikanina bł. Czesława Odrowąża przedstawionego z ognistą kulą w prawej ręce i lilią w lewej, z prawej strony księcia Henryka Pobożnego z mieczem wspartym na ramieniu i tarczą z herbem Piastów dolnośląskich. 

Cena monety wynosi 950 zł brutto.

50 zł Wrocław - mała ojczyzna

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 r. zmianie ulega sposób ustalania cen złotych monet uncjowych. Wprowadzona zostanie również możliwość sprzedaży pakietu składającego się z 5 sztuk jednego nominału złotych monet uncjowych. Powyższa zmiana wynika z  zapisów Uchwały nr 27/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2021 r. poz. 539).

Zapraszamy do zapoznania się z  informacją dotyczącą ustalonej wysokości narzutów  na cenę złota dla monet uncjowych oraz pakietów monet uncjowych, obowiązujących od dnia 1 lipca 2021 r. zamieszczonych  w poniższej tabeli.

Tab.1 Wysokość narzutu – pojedyncze nominały i pakiety.

Nominał

Masa monet
 w g

Wysokość narzutu w % dla jednostkowej monety uncjowej

Wysokość narzutu w % dla pakietu 5 szt. monety uncjowej o tym samym nominale

50 zł

3,10

30

28

100 zł

7,78

20

18

200 zł

15,55

17

15

500 zł

31,10

14

12

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca br. Narodowy Bank Polski (NBP) planuje zmianę sposobu ustalania cen złotych monet uncjowych oraz wprowadzenie możliwości sprzedaży pakietu składającego się z 5 sztuk jednego nominału złotych monet uncjowych.

Ceny złotych monet uncjowych oraz pakietów składających się z 5 sztuk jednego nominału złotych monet uncjowych będą publikowane na stronie internetowej NBP link: Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny (nbp.pl)

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zakupów ww. wartości przez klientów instytucjonalnych NBP planuje skrócenie terminu z 7 dni do 1 dnia roboczego na dokonanie zapłaty za złożone i potwierdzone przez oddział okręgowy NBP zamówienie na złote monety uncjowe lub pakiety składające się z 5 sztuk jednego nominału złotych monet uncjowych.

Link do uchwały nr 27/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 czerwca br. zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów
i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2021 r. poz 539) Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny (nbp.pl)

Sklep internetowy Kolekcjoner

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 15 kwietnia br. wyemitował monetę złotą o nominale 200 zł 100.rocznica III Powstania Śląskiego.

Na rewersie centralnie z lewej strony wizerunki dwóch powstańców przy karabinie maszynowym. Z prawej strony wizerunek sztandaru powstańczego „Tobie Polsko” z napisem: Tobie Polsko oraz wizerunkiem orła. 

Cena monety wynosi: 3600 zł brutto.

200 zł 100. rocznica III Powstania Śląskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 15 kwietnia br. wyemitował monetę srebrną o nominale 10 zł 100. rocznica III Powstania Śląskiego.

Na rewersie centralnie wyodrębniona płaszczyzna utworzona z trójkątów o różnej wielkości, na jej tle, u góry, z prawej strony wizerunek orła ze sztandaru powstańczego „Tobie Polsko”.

Cena monety wynosi 160 zł brutto

10 zł 100. rocznica III Powstania Śląskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 25 marca br. wyemitował srebrną monetę o nominale 10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Adam Heydel.

Na rewersie wizerunek Adama Heydla, poniżej ukośnie napis: ADAM HEYDEL. Z lewej strony wizerunku, pośrodku, napis: EKONOMIA, w tle stylizowane wykresy oraz powyżej i poniżej napisy: EKONOMIA, PRACA, SPOŁECZEŃSTWO, MAKSIMUM DOCHODU, WYDAJNOŚĆ PRACY, OSZCZĘDNOŚĆ; u dołu ukośnie napis: 1893 / 1941.

Cena monety 150 brutto

10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Adam Heydel

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 22 marca br. nastąpi zmiana lokalizacji Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie z placu Powstańców Warszawy 4 na ul. Warecką 11a.

W związku z tym, po 19 marca br. odbiór osobisty wartości kolekcjonerskich zamówionych w  sklepie internetowym Kolekcjoner będzie możliwy wyłącznie przy ul. Wareckiej 11a, na dotychczasowych zasadach tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00.

Sklep internetowy Kolekcjoner

Nowości