Pokaż/Ukryj opcje strony

Strona główna

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 28 kwietnia br. wyemitował monetę złotą o nominale 100 zł  230.rocznica Konstytucji 3 Maja – dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej.

Na rewersie centralnie wizerunek herbu Królestwa Polskiego z czasów Stanisława Augusta: pod koroną pięciopolowa tarcza z dwoma polami z herbem Korony Polskiej –  Orłem Białym oraz dwoma polami z herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego – Pogonią i pośrodku herbem Poniatowskich – Ciołkiem; herb otoczony wieńcem z liści dębowych i palmowych, przepasanym wstęgą z dewizą: PRO FIDE LEGE ET GREGE, u dołu krzyż Orderu Orła Białego.

Cena monety wynosi: 2200 zł brutto.

100 zł 230. rocznica Konstytucji 3 Maja - dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 28 kwietnia br. wyemitował srebrną monetę o nominale 50 zł 230. rocznica Konstytucji 3 Maja – dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej. 

Na rewersie centralnie transpozycja fragmentu obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 roku” przedstawiająca marszałka Sejmu Czteroletniego Stanisława Małachowskiego, niesionego przez posłów, trzymającego w ręce ponad głowami tłumu tekst Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r. 

Cena monety wynosi 900 zł brutto.

50 zł 230. rocznica Konstytucji 3 Maja - dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 15 kwietnia br. wyemitował monetę złotą o nominale 200 zł 100.rocznica III Powstania Śląskiego.

Na rewersie centralnie z lewej strony wizerunki dwóch powstańców przy karabinie maszynowym. Z prawej strony wizerunek sztandaru powstańczego „Tobie Polsko” z napisem: Tobie Polsko oraz wizerunkiem orła. 

Cena monety wynosi: 3600 zł brutto.

200 zł 100. rocznica III Powstania Śląskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 15 kwietnia br. wyemitował monetę srebrną o nominale 10 zł 100. rocznica III Powstania Śląskiego.

Na rewersie centralnie wyodrębniona płaszczyzna utworzona z trójkątów o różnej wielkości, na jej tle, u góry, z prawej strony wizerunek orła ze sztandaru powstańczego „Tobie Polsko”.

Cena monety wynosi 160 zł brutto

10 zł 100. rocznica III Powstania Śląskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 25 marca br. wyemitował srebrną monetę o nominale 10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Adam Heydel.

Na rewersie wizerunek Adama Heydla, poniżej ukośnie napis: ADAM HEYDEL. Z lewej strony wizerunku, pośrodku, napis: EKONOMIA, w tle stylizowane wykresy oraz powyżej i poniżej napisy: EKONOMIA, PRACA, SPOŁECZEŃSTWO, MAKSIMUM DOCHODU, WYDAJNOŚĆ PRACY, OSZCZĘDNOŚĆ; u dołu ukośnie napis: 1893 / 1941.

Cena monety 150 brutto

10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Adam Heydel

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 22 marca br. nastąpi zmiana lokalizacji Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie z placu Powstańców Warszawy 4 na ul. Warecką 11a.

W związku z tym, po 19 marca br. odbiór osobisty wartości kolekcjonerskich zamówionych w  sklepie internetowym Kolekcjoner będzie możliwy wyłącznie przy ul. Wareckiej 11a, na dotychczasowych zasadach tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00.

Sklep internetowy Kolekcjoner

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 18 marca br. wyemitował srebrną monetę o nominale 10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Ferdynand Zweig.

Na rewersie centralnie z lewej strony wizerunek Ferdynanda Zweiga na tle płaszczyzn utworzonych z ukośnych linii. Powyżej, wzdłuż brzegu półkolem napis: FERDYNAND ZWEIG.

Cena monety 150 brutto

10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Ferdynand Zweig

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 18 marca br. wyemitował srebrną monetę o nominale 10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Adam Krzyżanowski.

Na rewersie centralnie wizerunek Adama Krzyżanowskiego wpisany w stylizowany wykres z pionowych i poziomych linii, w dolnej części napis: ADAM / KRZYŻANOWSKI, z lewej strony napis: 1873 / 1963.

Cena monety 150 brutto

10 zł Wielcy polscy ekonomiści - Adam Krzyżanowski

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Narodowy Bank Polski w dniu 5 listopada br. wyemitował monetę srebrną o nominale 10 zł Wincenty Witos Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na rewersie centralnie portret Wincentego Witosa, u dołu na tle stylizowanej flagi Polski napis: WINCENTY / WITOS. Wzdłuż lewego brzegu pionowo ułożony z liter pod kątem 90° mikrodrukiem, napis: STULECIE ODZYSKANIA / PRZEZ POLSKĘ / NIEPODLEGŁOŚCI.

Cena monety wynosi 160 zł brutto.

10 zł Wincenty Witos Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Nowości